فهرست

اهداف جشنواره فرهنگی هنری دانشگاه فنی و حرفه ای

در راستای تحقق دانشگاه اسلامی و دستیابی به سند راهبردی فرهنگی و پیشبرد اهداف تربیتی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه ای بیست و ششمین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری خود را با اهداف ذیل برنامه ریزی و تبیین می نماید:

سه شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 124

در راستای تحقق دانشگاه اسلامی و دستیابی به سند راهبردی فرهنگی و پیشبرد اهداف تربیتی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، دانشگاه فنی و
حرفه ای بیست و ششمین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری خود را با اهداف ذیل برنامه ریزی و تبیین مینماید:
اهداف کلی :
الف - تقویت هویت اسلامی - ایرانی :
 گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از الگوهای دینی رسول اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع)، بزرگان و علمای اسلام و .....
 گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی
ب - تقویت مهارت های زندگی:
 رشد خود آگاهی
 گسترش روحیه تفکر و بصیرت
 ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری
 ارتقاء روحیه قناعت و ساده زیستی
ج - تقویت هویت انقلابی :
 افزایش روحیه مطالبه گری نسبت به ارزش های انقلاب
جشنواره فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از مهمترین و توانمند ترین ابزارها در این راستاست که با در نظر داشتن اهداف اختصاصی ذیل در
راه رسیدن به آرمان های فوق گام بر می دارد؛ برگزاری این جشنواره، نمونه ای آشکار از نشاط و پویایی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای است .
اهداف جشنواره فرهنگی و هنری :
 ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اعتلای اخلاق و ایمان دینی در بین دانشجویان
 ایجاد انس و الفت بیش از پیش دانشجویان با قرآن و عترت
 تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی در مراکز
 شناخت استعدادها و تواناییهای دانشجویان در زمینه های فرهنگی و هنری و بستر سازی جهت رشد و بالندگی آنها
 ارج گذاری به فعالیت های قرآن و عترت و تشویق نخبگان دینی و قرآنی

راه اندازی پرتال جامع قرآنی دانشگاه فنی و حرفه ای

پرتال جامع قرآنی دانشگاه فنی و حرفه ای راه اندازی گردید. در این سامانه کلیه مسابقات قرآن و عترت دانشجویان که سالانه در دانشگاه برگزار می شود مدیریت ، ثبت نام و اطلاع رسانی میگردد

یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 176